APRAKSTS

  Aktivators sastāv no divām detaļām (pusītēm), nostiprinātām ar skrūvēm ar spārnuzgriežņiem. Katras detaļas iekšpusē ir virkne 10 ferīta magnētu, kas novietoti īpašā (patentētā) veidā.

  Tādejādi katrā Aktivatora ir 10 magnēti, bet Aktivator komplektā (2 Aktivatori ) – 20 magnēti.

  Katrā Aktivatora ir tērauda ekrāni (lai apkārt Aktivatora neveidotos magnētiskais lauks).
  Pievienojot Aktivator detaļas uz degvielas šļūtenes, starp tiem rodas lauki ar dažādiem magnētisko spēka līniju virzieniem. Mainās N (ziemeļi) un S (dienvidi) poli.

  Degviela, izejot caur Aktivatora magnētiskajiem laukiem, maina savu struktūru. Tā pilnīgāk sadeg. Pie tam palielinās sadegšanas produktu apjoms dzinēja cilindros, kas, savukārt, palielina dzinēja jaudu.

  Parasti to pamana pēc pirmajiem automobiļa nobraukuma 10-20 kilometriem ar uzstādītaiem Aktivātoriem.     

Izmēri – 130×45×35 mm,  Svars – 170 g

ОПИСАНИЕ